Сливен заема 13-то място по население в страната

Сливен
30.04.2017 / 14:38

Населението на област Сливен към 31 декември .2016 г. е 189 788 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-то място по брой на населението – непосредствено след област Русе (223 489 души) и преди Добрич (178 438 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2015 г. населението намалява с 1 397 души или с 0.7% Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зaселените и изселените) – минус 952 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живо родените и умрелите) – минус 445.

Броят на населението в Община Сливен намалява със 770 души и в края на годината е 120635 души. Населението в община Нова Загора е 37 133 и също намалява в сравнение с предходната година с 469 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година също намалява съответно със 157 души в община Котел като към 31.12.2016 г. то е 18 405 и с 1 човек в община Твърдица – 13 615.

Мъжете в област Сливен са 92 361 (48.7%), а жените – 97 427 (51.3%). В сравнение с 2015 г. мъжете намаляват със 726 души, или с 0.8%, а жените съответно с 671, или с 0.7%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 055 жени.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение е 63 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен – 81 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2016 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 19.1% (36 239) от населението на областта. В сравнение с 2015 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в област Сливен са 34 568, или 18.2% от общия брой на населението и е най-високия за страната. Спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

През 2016 г. в градовете живеят 124 798 души или 65.8% от населението на областта, а в селата 64 990 или 34.2% от населението на областта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 41.3 години при 43.5 за страната за 2016 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.4 години, а в селата – 41.1 години.

Източник: Topnovini.bg
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев