16.23% от регистрираните безработни в Сливенска област са младежи до 29 години

Младежи
19.04.2018 / 10:14

16.23% от регистрираните в Бюрата по труда в Сливенска област са младежи до 29 години. Това показва анализът на статистиката за областта. Това са област 1563 млади хора. Спрямо предходната година броят и делът им бележат лек спад – с 319 безработни младежи и с 0.17 пункта средногодишно. През годината най-голям е делът на безработните младежи в община Твърдица – 20.85 от безработните в общината или 311 души. В община Сливен делът на тази група безработни е 19.65 и наброяват 1262 младежи средногодишно. В община Нова Загора средно през годината младите безработни до 29 – годишна възраст са 143 или 12.51 от безработните. В Котел броят им е 166 . Само в община Сливен броят и делът на безработните младежи регистрира спад спрямо 2016 година, в общините Нова Загора и Котел се наблюдава ръст и на двата показателя, а в община Твърдица – ръст на дела им и лек спад на броя безработни младежи. През 2017 година в община Сливен се наблюдава спад на броя на безработните младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Сливен с 282. Към 31 декември те наброяват 765, при 1047 в края на 2016 г. Относителният им дял спрямо общата съвкупност на регистрираните също бележи спад и е 16 на сто, при 18.6 на сто в края на 2016 г.

Доминиращата част от безработните младежи са в неравностойно положение на пазара на труда поради ниско образование и липса на професионална квалификация – 426 младежи , това са 55.9%, са с начално и по-ниско образование. 596, или 77.9 на сто, са без квалификация. Следват младежите със средно образование – 167 – 21.8 на сто, и с основно образование – 115 – 15 на сто. Сравнително малък е броят на младежите с висше образование, които активно търсят възможности за трудова реализация, едва 57, или 7.5 на сто.

Общо 894 безработни младежи до 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Сливен, са постъпили на работа през 2017 г. От тях – 751 на първичния пазар на. Чрез изпълнението на различни програми и мерки за заетост са устроени на субсидирани работни места 143 младежи . От тях по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта – 60 лица. По два проекта на Оперативна програма развитие на човешките ресурси – схема „Младежка заетост“ и проект „Обучения и заетост на младите хора“ работа са започнали общо 83 младежи. Младежки дом работи по проект на програма „Еразъм+“ и осигури работа на 2 младежи като супервайзер по проект „Различни, но заедно П“ и 1 младеж като ментор по проекти на програма „Еразъм+“. По Национална програма на младежта, подпрограма 1 :МИКЦ осигури работа на 3 младежи като консултанти. Един младеж работи на 1/2 щат в Младежки дом. Чрез дейността на младежкия медиатор в Община Нова Загора през 2017г. са идентифицирани 219 неактивни младежи. От тях 102 са жени и 117 мъже. С начално и по-ниско образование са 45 младежи, с основно образование са 52 младежи, със средно образование са 81 младежи, с висше образование са 16 младежи. От идентифицираните 219 неактивни младежи 194 са се регистрирали в Дирекция „Бюро по труда“. Започналите работа с посредничеството на ДБТ са 41 младежи. 14 младежи са започнали работа с посредничеството на младежкия медиатор.

Данните на Дирекция „Бюро по труда“ Котел за младежката безработица в община Котел към 31 декември показват 204 регистрирани безработни младежи. По образователен признак най-висок е броят на регистрираните младежи с основно образование – 42, следват младежите със средно образование – 36, със средно професионално – 33, начално образование – 28 и с висше – 9.

Забелязва се тенденция за липса на желание от страна на работодателите да инвестират в обучени млади работници и служители. В община Твърдица преминалите през Бюрото по труда пред 2017 г. младежи са 423. Започнали работа – 279, като от тях 14 по насърчителни мерки, 59 по схеми и проекти на, 89 са регистрирани като трайно безработни. Най-засегнати от безработицата са младежите от ромски произход поради липса на образование, професионална квалификация и опит.

Източник: Радио Фокус
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев