Регионален исторически музей – Сливен обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Нова и най-нова история"

РИМ Сливен
18.01.2017 / 11:32

Регионален исторически музей – Сливен

Обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Нова и най-нова история", код по НКПД 26216004, КИД 9102.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър.

2. Специалност – история.

3. Като предимство се считат:

- Компютърна грамотност;

- Допълнителна квалификация;

- Присъдени научни степени и звания;

- Чуждоезикова подготовка.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление.

2. Автобиография по европейски формат.

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

4. Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация.

5. Медицинско свидетелство – при назначаване на одобрения кандидат.

6. Свидетелство за съдимост – при назначаване на одобрения кандидат.

Срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуването на обявата. Документите се подават в Регионален исторически музей – Сливен.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса

1. По документи.

2. Събеседване с кандидатите по специалността.

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок за датата на конкурса. На не допуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

Резултатът от конкурса се обявява в Интернет страницата на РИМ - Сливен в тридневен срок от провеждането му.

За справки:

Регионален исторически музей – Сливен,

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18, тел.: 044/622495; 623796,

Регионален исторически музей – Сливен

Обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Етнография", код по НКПД 26216004, КИД 9102.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър.

2. Специалност– етнология / история.

3. Като предимство се считат:

- Компютърна грамотност;

- Допълнителна квалификация;

- Присъдени научни степени и звания;

- Чуждо езикова подготовка.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление.

2. Автобиография по европейски формат.

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

4. Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация.

5. Медицинско свидетелство – при назначаване на одобрения кандидат.

6. Свидетелство за съдимост - при назначаване на одобрения кандидат.

Срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуването на обявата. Документите се подават в Регионален исторически музей – Сливен.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса

3. По документи.

4. Събеседване с кандидатите по специалността.

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок за датата на конкурса. На не допуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

Резултатът от конкурса се обявява в Интернет страницата на РИМ - Сливен в тридневен срок от провеждането му.

За справки:

Регионален исторически музей – Сливен,

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18, тел.: 044/622495; 623796,

Снимка: Интернет
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев