Иновации

Предистория:

Проект "Ние, хората с увреждания и нашата Община – равноправни партньори" е в партньорство между Община Сливен и Дружество на инвалидите и е насочен към хората с трайни физически увреждания от Дружеството в гр. Сливен. Проблемът, който решаваме е преодоляване на социалната изолация чрез обучение, реализация на наученото, придобиване на нови знания и умения, преодоляване на комплекса за малоценност и активно участие в предоставянето на общински услуги на гражданите, чрез обособените работни места в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите в Община Сливен.

Резюме

Основната цел на проекта беше преодоляване на социалната изолация чрез създаване на професионални компютърни и организационно-административни умения и конкретна възможност за тяхната пълноценна реализация. Включването на хората с трайни физически увреждания в дейността на общинската администрация като реални доставчици на инфорамация и услуги към Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите им даде възможност на практика да приложат добитите знания и умения и да докажат на обществото, че могат да бъдат добри работници и служители.

Този проект е партньорски с точно определени ангажименти от всяка страна-дружество на инвалидите и Община Сливен. Ангажиментът на Общината беше да обособи две работни места в ЦИАОГ, където инвалидите да реализират придобитите знания и умения в рамките на пет месеца и да получават трудово възнаграждение, което увеличи доходите им.

Практика

За постигане на целите на проекта, целевата група, обхващаща 19 души, премина през обучение от 3 модула: базисни-комуникативни умения, организационно административни познания и професионални умения за работа в местната администрация, компютърни умения с практическа насоченост. След приключване на обучението беше проведен изпит по трите модула и участниците получиха сертификат за степента на придобитите знания. Чрез тест и конкурс със събеседване бяха определени 6 души, които в рамките на 5 месеца работиха в ЦИАОГ на Община Сливен. Работещите в Центъра ежедневно попълваха документи, бланки-образци, въвеждаха данни в компютърната мрежа,подъдржаха информационните табла и информираха гражданите относно гражданското им състояние и регистрация, както и всички административни услуги. Участниците в проекта се включваха ежемесечно в техническата подготовка на материалите за всички заседания на Общинския съвет. Тяхната работа съвпадна с времето, когато се извършваше огромна по обем дейност, свързана с обслужването на населението относно смяната на документите за самоличност т.е. двете допълнителни работни места бяха много навременни.

 

Copyright © 2008-2023 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев