Проекти

Статистически данни от проведената анкета

1. Брой анкетирани в Сливенска област - 726 души, представители на ООИ, ССБ и Съюз на диабетно болните.
Обработени 540 карти, от които 285 попълнени от мъже и 255 от жени
Възрастови групи: до 30 - 39; от 30-70 - 122 души; 50-70 - 231 души и над 70 - 148 души;

2. Социален статус - 84 % са пенсионери; работещи - 6%; безработни - 4%;
- 4% от пенсионираните работят; 6 % са учащи; Като източник на доходи 53% са посочили пенсията си за инвалидност, 20% за прослужено време и 16% повече от една пенсия;

3. Образование:
-основно - 34% ; средно - 28%; средно специално - 20%; полувисше - 5% и висше - 7%. Без образование са 6%, а с начално са 3%;

4. Процент ТНР:
- с 91-100% - 113 или 20,9%
- с 71-90% - 163 или 30%
- с 50-70% - 7%
Най голяма е групата на хората с увреждания с ТНР 71-80%.

5. Допълнително усвоени умения - 79% или 26 души са без такива умения или не оценяват наличието на такива.
- 6% не са отговорили,15% или 81 човека притежават някакви умения като: художествени занаяти, фотография, компютърни умения, шиене, плетене, килимарство, фризьорство;

6. Трудова заетост, т.е. трудова дейност, която биха извършвали - 261 души или 48% не могат да работят, 93 или 17,2% желаят да работят като работата да може да се изпълнява в седнало положение. Останалите 186 души или 34% не са посочили отговор;
Преквалификация - 100 души или 19% желаят да се преквалифицират, като 20% от тях са заявили желания за компютърно обучение, останалите чужд език, шивашки умения, готварство, бизнес, икономика.

7. Отношение на обществото към хората с увреждания - 52% или 283 души посочват негативно отношение; малко повече от 30% се чувстват позитивно приемани.

8. Затруднения при социалната реализация - като цяло не се чувстват ощетени в социалната си реализация - или от 454 човека, 157 или 35% срещат затруднения като труден достъп, намиране на подходяща работа, бюрокрацията и бюрократичното отношение; 18% от участниците споделят нуждата си от повече внимание от страна на държавните институции, от морална подкрепа и желанието си за по активна роля в социално-икономическия живот на обществото. Акцент е поставен върху разкриване на подходящи работни места и промяна отношението на хората, пряко ангажирани с тях - лекари, социални работници служители в институции.

Информация за работа по проекти – 2004 г.

1. Проект "Грижи в дома за хора с увреждания" по Националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост – наети са 16 души от които: 2 – социални консултанти (един в Сливен и един в с. Самуилово),1 медицинска сестра и 13 жени – домашен помощник. Обслужват се 142 души инвалиди, членове на ООИ; Обща стойност на проекта – 26704 лв; проекта е продължение от 2003, 2004г.

2. Проект "Заедно в изкуството" партньорски проект с БЧК – Сливен – участие на 10 души в артпсихотренинг (чрез рисуване). Срок на проекта 3 месеца (април, май и юни 2004г);

3. Проект "Създаване на интегрирана среда за спорт и отдих на хората с увреждания". Изградена спортна площадка с две тенис-маси, маси за шах, баскетболен кош, непосредствено зад клуба на инвалида в Сливен. Обща стойност на проекта: 6355 лв, изпълнен през октомври 2004г.

4. Проект "Разкриване на адаптирано работно място в рехабилитационно-консултантски център за хора с увреждания в гр. Твърдица". Обща стойност на проекта 7799 лв., от които 2299 лв. собствен принос на Община Твърдица. В центъра ще работи лице с увреждане с 95% ТНР. Проекта се реализира в момента в клуба на инвалида гр. Твърдица.

5. Проект "Разкриване на адаптирано работно място в рехабилитационно-консултантски център за хора с увреждания в гр.Нова загора". Обща стойност на проекта 7000 лв. от които 1500 лв. собствен принос на Общината. Центърът ще бъде разкрит в Клуба на инвалида в Нова Загора и се реализира в момента . Лицето, което ще работи е с 92% ТНР.

6. Проект "Изграждане на информационно-ресурсен център за социална интеграция на инвалиди в Област Сливен" по програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2002" проект BG 0204.02. Обща стойност на проекта 9100 евро, от които 910 собствен принос. Продължителност на проекта 8 месеца, преки бенефициенти 28 души. Дейностите по проекта стартираха през м. декември 2004 г.


 

Copyright © 2008-2023 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев