Пресконференция и кръгла маса ще се проведат по проект в Сливен

Сливен
25.04.2017 / 13:35

На 27.04.2017 г. от 10:00 часа в Областен информационен център Сливен ще се проведат пресконференция и кръгла маса по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.

Основната цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда. Целева група са икономически неактивни младежи, които за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни).

Проектът предостави възможности за обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и квалификация по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в строителството”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от обучените лица за период до 6 месеца.

Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.

Снимка: Станимир Петков
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев