Съветник предлага създаването на общинска полиция в Сливен

Община Сливен
09.01.2018 / 14:41

Сливенски съветник предлага създаването на общинска полиция. Идеята е на юриста Момчил Пантелеев от Гражданско сдружение „Свети Георги Победоносец". Тя вече е внесена за обсъждане в местния парламент, научи „Сливен прес".

Предложението е продиктувано от желанието да се намалят вандалските прояви и посегателства върху общинско имущество; въвеждане на контрол на безопасността на движение и дисциплина на водачите на МПС; обезпечаване на спокойната и сигурна градска среда.

„Наложително е създаването на звено, служителите на което да имат предвидените в закона правомощия..., за да могат безпрепятствено да осъществяват дейностите по защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им; превенция на правонарушенията; опазване на обществения ред на територията на общината; контрол на безопасността на движението и осигуряване на безпрепятствено движение на градския транспорт; охрана на обекти; контролна и административно-наказателна дейност по спазването на действащото законодателство и актовете на общинския съвет и кмета на общината; съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, свързани с контрола по спазването на наредбите на общинския съвет, заповедите и разпорежданията на кмета на общината по въпросите на опазването на обществения ред на територията на общината; съдействие на общинските съвети и кметствата за прекратяване на самоуправни деяния след решение на органите на съдебната власт; охрана на мероприятия, провеждани на територията на общината" - се казва в предложението.

Според вносителя, създаването на такова звено ще позволи да бъдат изпълнявани и специфични дейности по недопускането на нарушения на нощната тишина и спокойствието на гражданите; опазването на вертикалната планировка – тротоари, тревни площи, парково обзавеждане и др.; спазването на санитарно-хигиенните изисквания, съгласно действащата нормативна уредба; недопускане на движение и неправилно паркиране в забранени зони на територията на общината (автобусни пътни ленти, спирки за масовия транспорт и др.); изготвяне на становища и предложения за промени в организацията на пътното движение; улесняване на движението на пътните превозни средства в пиковите часове и при лоши атмосферни условия; недопускане на затваряне и възпрепятстване на пътното движение на улици и части от тях без издадени разрешения от общината; спазване на забраните за извършване на нерегламентирана дейност на уличните платна и други уязвими места (миене на автомобилни стъкла, продажба на вестници и др.); недопускане на нерегламентирана търговска дейност; недопускане и пресичане на незаконно строителство, на обособяване на временни биваци и други постройки на свободни телени, както и други незаконни дейности; спазване на въведени карантинни и ограничителни мерки при възникнали епидемии, епизоотия и други заразни болести; недопускане на продажба и сервиране на спиртни напитки и тютюневи изделия в нарушение на действащото законодателство; оказване на съдействие на управителните органи на етажните собствености по спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост.

Момчил Пантелеев посочва, че във всеки от специализираните отдели на общината има назначени поне по 2 служители, упълномощени със заповед на кмета да извършват проверки и съставят актове по законодателството, което засяга работата съответната дейност. „Практиката обаче показва пълна неефективност в това направление. Сериозните проблеми... показват безпомощност на назначените служители, които не разполагат и с необходимия набор от правомощия... Всеки може да направи справка в общинската администрация за броя на съставените актове за установени административни нарушения и издадените наказателни постановления и да установи, че техният брой, ако не никакъв, е пренебрежимо малък на фона на явните нарушения" - се казва още в предложението.

То посочва, че в програмата на кмета за развитието на общината е заложено създаването на инспекторат, който има сходни функции с предлаганото звено „Общинска полиция". „Практиката с така наречените „Инспекторати" обаче, в някои общини показва неотложната нужда от съвместни дествия с полицаи, дори и само поради факта, че само те имат право да изискват документи за самоличност, необходими за съставянето на съответните актове и протоколи. Повикването на място на полицаи от районното управление не е работещо, поради факта, че те имат техни задължения и невинаги са на разположение. С оглед на изложеното, не е задължително създаване на скъп и неработещ Инспекторат с раздут щат, при напълно възможното използване на звено от малък брой действащи полицаи на общинска издръжка и ползване опита и съдействието на общинските служители от специализираните отдели" - пише в предложението.

Предлага се финансирането на общинската полиция да стане за сметка на съкращаване на щата на администрацията в звената, на които е било възложено осъществяването на контролна дейност – „Екология" и „Строителен контрол".

Предложението на Момчил Пантелеев е да се сключи договор за срок от 1 година между кмета на община Сливен и директора на ОДМВР Сливен за създаване на звено „Общинска полиция" с числен състав от 6 служители. Очаква се то да бъде внесено за гласуване на сесия след обсъждане в комисиите на местния парламент.

Източник: slivenpress
Снимка: Станимир Петков
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев