200 000 шкафчета за по-леки раници

Ученици
09.03.2018 / 08:53

Държавата ще плати 2,9 млн. лв. за закупуване на 200 000 шкафчета за учениците от 1-ви до 7-и клас, където да си държат учебниците. Целта е по този начин децата да имат възможността да оставят част от помагалата си в класните стаи с цел олекотяване на раниците. Средствата са предвидени по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ с общ бюджет 9,23 млн. лв. По нея са предвидени и 100 000 лв. за посещения на музеи, както и 1,7 млн. лв. за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

МОН разработи проекти на общо 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година, които бяха публикувани за обществено обсъждане и се очаква да бъдат приети от МС. Предвижда се по този начин близо 64 млн. лв. да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през настоящата година. 8100 учители и 2900 непедагогически специалисти ще напуснат системата и ще получат обезщетение до 5 ноември тази година. Те ще бъдат пенсионирани или съкратени според прогнозните данни в националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. От образователното министерство изрично обясниха, че това са само прогнозни числа, заложени като индикатор, и не е ясно точно колко учители ще бъдат съкратени или пенсионирани. Бюджетът по програмата е 28 млн. лв., като в него са включени разходите за закриване или преструктуриране на учебни звена, както и за обезщетения на персонала. 1,450 млн. лв. пък са заложени по програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. Планирано е 700 000 лв. от тях да бъдат похарчени за рампи, асансьори и ремонти с цел осигуряване на по-достъпна среда за децата със специални образователни потребности (СОП). По данни на МОН общият брой на тези деца в страната е 18 673 през учебната 2017-2018 година, като 1397 от тях са с физически увреждания. Децата и учениците със СОП в държавните училища и държавните центрове за специална образователна подкрепа пък са 3985, а 536 от тях са с физически увреждания. В съответствие с изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания е необходимо във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.По модул „Сигурност в училище“ пък е предвидено да бъдат изградени сигнално-оповестителни системи в 42 учебни заведения и да бъдат монтирани системи за видеонаблюдение в 48 специализирани центрове.

Държавата плаща 4,2 милиона за изпити

4,2 млн. лв. ще плати държавата за провеждането на матури и национални външни оценявания. Средствата са по национална програма „Система за стандартизирано външно оценяване“.

Те ще бъдат похарчени за изработка на тестовите задачи за националните изпити, за осигуряване на квестори и консултанти, за осигуряване на необходимата информационна инфраструктура и поддръжка на сайтовете свързани с националите външни оценявания и държавните зрелостни изпити и др. През настоящата учебна година се очаква 56 737 ученици да се явят на държавни зрелостни изпити, както и 61 717 седмокласници да преминат през национално външно оценяване по български език и математика. Резултатите от изпитите след 7 клас ще бъдат използвани за класиране на ученици по места от държавния прием. 63 910 четвъртокласници също ще се явят на т.н. мини матура, а 50 000 десетокласници ще бъдат онлайн оценени по дигитални компетентности.

7,50 лв. на час за заместващ учител

30 000 учители да заместват свои колеги в училища, детски градини и центрове за специална образователна подкрепа, предвижда модулът „Без свободен час“.

Когато например даден преподавател е в отпуск, той може да бъде заместен от свой колега, така че децата да нямат свободен час. Бюджетът на програмата е 2 млн. лв. Заместващите учители ще получават по 7,50 лв. за реално взет учебен час, ако училището се намира в същото населено място, в което живеят. Ако пък трябва да пътуват до друг район, за да заместят колега, ще получават по 9 лв. на час. Целта е да се намалят отсъствията на учениците, както и да се осигури непрекъснат учебен процес.

Източник: Монитор
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев