Изследване показва, че Сливен е сред най-бедните области в България

Изследване
17.05.2019 / 09:50

Сливен е след най- бедните области в страната , сочат данни от ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

През 2018 г., линията на бедност общо за страната е 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица или 22.0% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. За 2018 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 272.17 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.5% от населението на областта.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, Ловеч – 25.8%, и Сливен – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник – 11.9%, Кюстендил и Разград – по 14.7%, и Русе – 14.9%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се повишава с 14.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.7 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 27.5%, а при жените – 23.6%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.9 процентни пункта при 3.0 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява с 2.6 процентни пункта, а при жените намалява с 2.8 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2018 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 8.3 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2017 г. поляризацията е по-слабо изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

През 2018 г. 20.9% от населението на страната живее в материални лишения, а в област Сливен този показател е 33.6%. В областта в материални лишения живеят 34.3% от мъжете и 32.9% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2018 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 24.1%, спрямо 2017 г. този показател намалява с 29.2 процентни пункта. Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност и безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2018 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 6.8 хил. лица на възраст 18 – 59 години, или 7.2% от населението, като спрямо 2017 г. относителният им дял намалява с 10.5 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 74.4 хил. лица, или 39.5% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 36.3 хил. души са мъже, а 38.1 хил. са жени. Спрямо 2017 г. този показател се е понижил с 19.3%.

Източник: Радио "Фокус"
Снимка: pixabay.com
 
 

Copyright © 2008-2020 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев