Европейска харта на основните права: пет неща, които трябва да знаете

Хартата на основните права на Европейския съюз
01.12.2019 / 12:12

Десетата годишнина от Европейската харта на основните права ще бъде отбелязана на 1 декември. Ето пет факта, които трябва да знаете за него:

 

Какво означава Хартата на ЕС?

Европейската харта на основните права обхваща идеалите, които са в основата на ЕС: универсалните ценности на човешкото достойнство, свобода, равенство и солидарност, които създадоха пространство за свобода, сигурност и справедливост за хората, основаващо се на принципите на демокрацията и върховенството на закона ,

 

Кога беше създадена Хартата?

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи беше приета през 1950 г., но разширяването на компетенциите на ЕС до политики, които пряко засягат основните права, означаваше, че ценностите на ЕС трябва да бъдат ясно определени. Хартата на основните права на ЕС влезе в сила с Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Тя е правно обвързваща във всяка държава-членка на ЕС.

Договорът от Лисабон разшири правомощията на Европейския парламент за съвместно законодателство с държавите-членки в Съвета до редица нови области, включително селското стопанство и сигурността, и също така даде на Парламента правомощието да избира председателя на Европейската комисия. Договорът въведе гражданската инициатива и определи максималния брой на евродепутатите 751.

 

Защо европейците се нуждаят от Хартата?

Правата на гражданите на ЕС са установени по различно време, по различни начини и под различни форми в различните страни. За да посрещне промените в обществото, както и социалните, научните и технологичните развития, ЕС реши да обедини всички лични, граждански, политически, икономически и социални права на своя народ в един документ: Хартата на основните права.

 

Какви права гарантира Хартата на ЕС?

Хартата съдържа 54 статии, които гарантират правата и свободите на гражданите на ЕС в тези области:

 

 

достойнство

свободи

равенство

солидарност

права на гражданите

правосъдие

 

Хартата беше разширена, за да обхване основните права, които надхвърлят само гражданските и социалните права, включително:

защита на данни

гаранции за биоетиката

прозрачна администрация

Как Хартата се справя с новите предизвикателства?

Всяка година Европейската комисия публикува доклад за това как институциите на ЕС и държавите-членки прилагат Хартата на основните права на ЕС. Европейският парламент приема позицията си относно основните права в ЕС в отговор на доклада на Комисията. Сред приетите от ЕС правила за защита на основните права са Общият регламент за защита на данните.

 

Някои от новите инициативи, споменати в доклада за 2018 г., са:

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, гарантиращи високо ниво на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, които съобщават за нарушения на законодателството на ЕС. Законът беше одобрен от Европейския парламент и държавите-членки и ще влезе в сила през 2021 г.

Депутатите одобриха мерки за насърчаване на свободни и честни избори през март 2019 г., въвеждайки санкции на европейските политически партии, ако злоупотребяват с данните на хората по време на предизборна кампания.

Комисията прие кодекс за поведение за противодействие на незаконната реч на омраза онлайн. с Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube и други цифрови компании.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
 
 

Copyright © 2008-2021 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев