Енергия от възобновяеми източници: как ЕС стимулира сектора

Европейски парламент
29.11.2022 / 14:12

Енергетиката е отговорна за много от емисиите на парникови газове. ЕС полага усилия за промени в сектора чрез инвестиции във възобновяемите източници.

Добивът и потреблението на енергия генерират повече от три четвърти от емисиите на парникови газове в ЕС. Производството на електричество, отоплението и транспортът са неразделна част от съвременния начин на живот, но трябва да се променят драстично, за да постигне ЕС амбициите си за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Възобновяемите източници на енергия ще играят ключова роля в започналия зелен преход. Те са също така начин страните в ЕС да станат по-малко зависими от вноса на енергийни ресурси и от смущения на пазара на енергия, които повишават цените.

В същото време ЕС разработва и други мерки, насочени към спестяването на енергия.

 

Все по-широко използване на енергията от възобновяеми източници

 

 

Повече от 20% от потребяваната в ЕС енергия идва от възобновяеми източници като слънцето и вятъра. Този дял се е увеличил повече от два пъти от 2004 г.

 

Настоящата цел за потреблението на енергия от възобновяеми източници в ЕС към 2030 г. е 32%, но тя е в процес на преразглеждане заедно с отделни цели за потреблението от сградите, отоплението и охлаждането и потреблението в промишлеността. През септември 2022 г. Парламентът поиска повишаване на дела на енергията от възобновяеми източници на 45% до 2030 г.

 

Руското нашествие в Украйна накара страните в ЕС да преосмислят зависимостта си от руски изкопаеми горива като нефт и природен газ. Очаква се Европейският парламент да гласува допълнителни мерки за ускоряване на прехода към възобновяеми енергийни източници. Те включват:

 

по-малко административни изисквания и по-къси срокове за предоставяне на разрешителни за проекти за използване на възобновяеми източници, за създаване на нови или адаптиране на съществуващи енергийни мощности;

ограничаване на използването на горива от горска биомаса;

ускорено инсталиране на повече панели за слънчева енергия;

широко използване на помпи за отопление, които следва да намалят до 2030 г. нуждите от природен газ за отопление.

 

Използване на водород от възобновяеми източници

Когато водородът се използва като енергиен източник, той не причинява емисии на парникови газове. По оценки той може да задоволи между 20 и 50% от енергийните потребности в транспорта и между 5 и 20% от потребностите в промишлеността към 2050 г.

Въпросът е как се добива водородът – дали по устойчив начин или чрез използването на изкопаеми горива. Европейският парламент настоява, че е нужно да се прави ясно разграничение между методите за производство и да се заложи на онези, които не причиняват емисии.

В измененията на правилата за енергията от възобновяеми източници депутатите настояват за засилване на използването на водород и за разработване на по-проста система за удостоверяване на начина, по който той е добит.

 

Енергия от възобновяеми източници в морето

В момента вятърът е единственият възобновяем източник на енергия в моретата, който се използва в промишлен мащаб, но ЕС търси и други алтернативи – например, енергия от приливите, големи соларни инсталации във водни басейни и използване на водорасли за биогорива.

Европейската комисия предлага стратегия за значително увеличаване на произвежданата енергия от възобновяеми източници в моретата. Капацитетът само на вятърните турбини, разположени отвъд сушата, следва да нарасне от 12 гигавата към момента на 300 гигавата към 2050 г. Парламентът ще изрази позиция по стратегията.

 

Алтернативни горива

Сухопътният транспорт отговаря за около една пета от общите емисии на парникови газове в ЕС. Замяната на горивата от полезни изкопаеми като нефта с алтернативни горива – от биомаса или от горива, произведени от възобновяеми източници на енергия, би имало голям ефект върху емисиите.

Преходът към използване на автомобили с нулеви емисии е свързан с изграждането на всеобхватна мрежа от станции за зареждане с алтернативни горива.

През октомври 2022 г. Парламентът одобри позицията си по правила за развитието на нужната инфраструктура в Европа. Депутатите искат до 2026 г. да има зони за презареждане на електрически автомобили на всеки 60 км по основните пътища в ЕС, а за презареждане на камиони и автобуси до 2026 г. да има подобни зони на всеки 60 км по ключовите трансевропейски транспортни мрежи.

 

Финансиране на зелена енергийна инфраструктура

Свързването на енергийната инфраструктура между страните в ЕС може да помогне за намаляване на зависимостта от един доставчик и да намали риска от смущения в мрежата.

ЕС има правила за финансиране на трансгранични енергийни проекти. На всеки две години се избират ключови проекти, които след това могат да кандидатстват за европейски средства и да получат по-лесно нужните разрешителни за реализация.

През юни 2022 г. влязоха в сила правила за постепенно спиране на финансирането на проекти за природен газ и за пренасочване на средствата към изграждане на инфраструктура за използване на водород, както и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис.

Всички нови инфраструктурни проекти трябва да допринасят за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите към 2030 и 2050 г., което на практика слага край на подкрепата от ЕС за инфраструктура, базирана на изкопаеми горива.

 

Справедлив енергиен преход за всички

Европейският съюз ще помогне на уязвими домакинства и на малки фирми за осъществяване на зеления преход с финансиране от Социалния фонд за климата. Бюджетът на фонда се оценява на 16,4 млрд. евро до 2027 г. и може да достигне 72 млрд. евро до 2032 г.

Фондът следва да стимулира преминаване към енергия от възобновяеми източници, както и намаляване на данъците и таксите върху енергията, реновиране на сгради, споделено използване на автомобили и изграждане на пазар на използвани електрически автомобили.

Парламентът води преговори със страните в ЕС за правилата за функционирането на фонда.

Източник: https://www.europarl.europa.eu
 
 

Copyright © 2008-2023 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев